เที่ยวภูเขา
ท่องเที่ยว

กิจกรรมการเที่ยวภูเขาส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในหลายระดับ

เที่ยวภูเขา

ในปัจจุบัน ผู้คนและทรัพยากรที่หลั่งไหลเข้ามาและออกเมื่อไปเที่ยวภูเขาทำให้เกิดความท้าทายที่พวกเขาเผชิญ กิจกรรมสร้างมลพิษแม้กระทั่งพื้นที่ภูเขาห่างไกลที่ระดับความสูง สารมลพิษสามารถขนส่งไปยังภูเขาได้โดยใช้เอฟเฟกต์ภาพกราฟิก และอาจทำให้ตะกอนในทะเลสาบ,บึงพรุ และโดยทั่วไปในพื้นที่ชุ่มน้ำบนภูเขา

ขับเคลื่อนด้วยรูปแบบของปริมาณน้ำฝน ปริมาณหิมะ ความยาวของฤดูปลูก และรูปแบบลม การแบ่งชั้นตามอุณหภูมิระหว่างอนุภาคในอากาศและบรรยากาศ พื้นผิวหิมะ หรือหยดน้ำเป็นตัวกำหนดอัตราการตกสะสมที่แห้งและเปียก ซึ่งอาจนำไปสู่การแยกส่วนและการสะสมของสารประกอบมลพิษต่างๆ ที่ระดับความสูงต่างกัน

มลพิษของน้ำจืดจากภูเขาที่มีสารประกอบทางเคมี ซึ่งเป็นความท้าทายหลักที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ จึงมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศสุดขั้ว

สภาพภูมิอากาศสุดขั้วมีบทบาทสำคัญในการแจกจ่ายสารเคมีมลพิษ และสันนิษฐานว่าสามารถเพิ่มการปลดปล่อยสารมลพิษที่เก็บไว้ในน้ำแข็ง ดิน หรือตะกอนจากเหตุการณ์น้ำท่วม

นอกจากผลกระทบโดยตรงเหล่านี้แล้ว มนุษย์ยังได้เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกอีกด้วย ภูเขาเป็นสภาพแวดล้อมที่เปราะบางมากและเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์มากที่สุด

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามทั่วโลก แต่ผลกระทบต่อภูเขานั้นรุนแรงและน่าเป็นห่วงเป็นพิเศษ พื้นที่สูงมีแนวโน้มที่จะประสบกับภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและสภาพอากาศสุดขั้ว เช่นเดียวกับละติจูดสูง (ขั้วโลกของเรา) ซึ่งน้ำแข็งละลายเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ดังนั้นคนที่ไปเที่ยวภูเขาอย่าทิ้งเศษขยะไว้จะดีกว่า